We wtorek 22 marca br. w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kosakowo z mieszkańcami udzielającymi wsparcia obywatelom Ukrainy. Spotkanie było okazją do rozmów o pojawiających się problemach, możliwościach pomocy oraz podejmowaniu kolejnych kroków w legalizacji pobytu osób przybyłych na teren naszego kraju.

Spotkanie rozpoczęło się rozmową z psycholog panią Katarzyną Jaroni opowiedziała o udzielanym wsparciu, formach pomocy, fazach pomagania, jak również opisała relacje i emocje towarzyszące osobom pomagającym. Dzięki omówieniu podstawowych zagadnień uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się w jaki sposób świadomie pomagać – nie szkodząc przy tym samym sobie.

Udzielane obecnie przez Państwa wsparcie, to nie sprint, a maraton – najważniejsze, aby w tym procesie pomagania zadbać również o siebie. – powiedziała psycholog, Katarzyna Jaroni.

 

Na wniosek mieszkańców obecnych podczas spotkania powstanie grupa wsparcia dla osób udzielających pomocy. Spotkania grupy będą się odbywały cyklicznie (o dokładnym miejscu i godzinie spotkań będziemy informować na bieżąco).

Druga część spotkania odbyła się pod hasłem procedur administracyjnych i zostały omówione zagadnienia formalno-prawne dotyczące legalizacji pobytu osób planujących w najbliższym czasie pozostać na terenie Polski, możliwości związane z możliwymi do uzyskania formami wsparcia, jak również edukacją, pracą, opieką zdrowotną czy bezpieczeństwem.

 

 

To niełatwy czas dla nas wszystkich, w gminie Kosakowo gościmy obecnie blisko 250 osób, które opuściły swój kraj ze względu na wojnę – są to liczby znane nam dzięki Państwa odpowiedzialnej postawie. W interesie nas wszystkich jest teraz, aby te dane były jak najbliższe rzeczywistości, bo właśnie w oparciu o nie szacujemy i zgłaszamy potrzeby dotyczące wsparcia finansowego, edukacji, czy pomocy medycznej dla gminy Kosakowo. – wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

Do dyspozycji osób, które w spotkaniu uczestniczyć nie mogły pozostawiamy prezentację, która stanowi „pigułkę” najistotniejsze zagadnień omówionych podczas spotkania.