W dniu 14 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Wójt Gminy Kosakowo Euniki Niemc z Prezydent Gdyni Aleksandrą Kosiorek. Wizyta odbyła się w znakomitej atmosferze. Wójt Gminy Kosakowo podziękowała Prezydent Gdyni za znakomitą współpracę w dziedzinie oświaty, w tym zgodę na przyjęcie oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) z gminy Kosakowo w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni. Obie strony wyraziły chęć współpracy w sprawach łączących Gdynię i gminę Kosakowo, jak i szerzej regionu. Jednym z nich jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w tym w rejonie wiaduktu na ul. Płk. Dąbka, na styku Gdyni z gminą Kosakowo, jak i usprawnienia połączeń autobusowych. Rozmowa dotyczyła również Open’er Festival, który odbędzie się na początku lipca br. terenie gminy Kosakowo i Gdyni.