Za nami pierwsza „kawa z wójtem”, czyli 2,5-godzinne, otwarte dla wszystkich spotkanie mieszkańców z włodarzem gminy. W czwartek, 12 października br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kosakowie kilkunastu mieszkańców rozmawiało z wójtem gminy Marcinem Majek o ważnych dla nich kwestiach. 

– Na rozmowę z każdym zawsze jestem otwarty. Nie zawsze jednak jest na to podczas różnorodnych gminnych wydarzeń, zebrań wiejskich, na których się z mieszkańcami spotykam, odpowiednia sposobność czy wystarczająca przestrzeń. Chciałem stworzyć zupełnie nową, bardziej dostępną dla każdego przestrzeń, w dobrej, swobodnej atmosferze przy kawie czy herbacie, czyli tak jak najlepiej nam się w życiu codziennym rozmawia – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Każdy z mieszkańców przyszedł na wczorajsze spotkanie z tematem, który chciał omówić z wójtem. Na spotkanie przyszło również dwoje dzieci, które także chciały porozmawiać z samorządowcem. „Pan był u nas w przedszkolu!” – powiedziała z uśmiechem 6-latka po wejściu na salę obrad. Jak tylko zajęła z mamą miejsce przy okrągłym stole zapytała, patrząc na wiszący na sali obrad obraz prezentujący mecheliński kuter: „proszę pana, a opowie nam Pan coś o tym statku?” i odpowiedź oczywiście usłyszała. Pojawił się również temat biuletynu – zebrani mieszkańcy mówili o chęci czytania biuletynu w wersji drukowanej, nie tylko elektronicznej. W rozmowach zostały poruszone również takie kwestie jak: planowane tereny zielone, inwestycje w drogi i oświetlenie publiczne, rozwój placówek medycznych w gminie oraz badania profilaktyczne dla mieszkańców. 

Dyskusję zdominował niezwykle ważny temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w gminie Kosakowo. Jednym z wniosków, który nasunął się podczas dyskusji jest potrzeba skupienia się na pomocy i aktywizacji tych osób. Wnioskiem z rozmowy w tym temacie było umówienie spotkania dla osób, które chcą zaangażować się w poszukiwanie konkretnych dla omawianego problemu rozwiązań. Na spotkanie, które całkowicie poświęcone będzie temu tematowi zapraszamy na spotkanie do Urzędu Gminy Kosakowo 8 listopada br. o godz. 16:00.

Rozmowa to podstawa komunikacji, cieszymy się niezmiernie, że mieszkańcy skorzystali z tej okazji do chwili rozmowy przy kawie z wójtem gminy Kosakowo. Było to pierwsze i z pewnością nie ostatnie takie spotkanie. Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy zaproponowali, by stało się ono cyklicznym wydarzeniem. O terminie kolejnej „kawy z wójtem”, która odbędzie się jeszcze na jesieni będziemy informować.