W poniedziałek 4 marca w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyło się spotkanie z organizacjami pożytku publicznego. W jego programie była prelekcja prezesa Fundacji dla Was Bartłomieja Engelbrechta, panel dyskusyjny oraz rozdanie decyzji grantowych w rozstrzygniętym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo na 2024 rok.

Zebranych gości powitał gospodarz spotkania, wójt gminy Kosakowo Marcin Majek:

Wasza praca na rzecz lokalnej społeczności jest dla nas, kosakowskiego samorządu ważna. Działacie na rzecz dobra społecznego. Za to chcemy dziś podziękować, ale również przekazać decyzje grantowe na bieżący rok, życząc powodzenia w ich realizacji. Inwestycje w drogi, infrastrukturę są ważne, ale serce kosakowskiego samorządu bije w codziennej działalności Waszych organizacji.

Następnie z prelekcją wystąpił prezes Fundacji dla Was Bartłomiej Engelbrecht współpracujący z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi. Jest on Wiceprezesem Pomorskiej Sieci Organizacji Pozarządowych, Członkiem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Od 2018 roku jest Doradcą Biznesowym prowadzącym procesy otwarcia Podmiotu Ekonomii Społecznej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Bartłomiej Engelbrecht jest również prezesem Zarządu założonej w 2013 roku Fundacji Dla Was. Jej celem jest współpraca partnerska w środowisku oraz urzeczywistnianie idei „partycypacji obywatelskiej” włączającej mieszkańców w życie społeczne. Od rozpoczęcia działalności fundacja pozyskuje fundusze zewnętrzne oraz jest ich beneficjentem. W ostatnich 5 latach zrealizowano projekty na łączną sumę ponad 6 mln zł. Prezes Fundacji opowiedział gościom o możliwych źródłach finansowania działalności NGO – Północny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kolejnym punktem spotkania był panel dyskusyjny o formach współpracy pomiędzy NGO a JST (jednostkami samorządu terytorialnego), paneliści rozmawiali o tym, co organizacje pozarządowe mogą zaoferować samorządom i czego mogą od nich oczekiwać. Wzięli w nim udział Małgorzata Borek dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, Aleksandra Pająk prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębogórze-Kosakowo, Aneta Bogumił prezes Stowarzyszenia Amazonki Rumia, Kacper Frąckowiak  Koordynatora ds. organizacyjnych w Yacht Clubie Rewa, Piotr Fos prezesa Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Kosakowo.

Wczorajsze spotkanie było również momentem wręczenia decyzji grantowych w rozstrzygniętym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo na 2024 rok.

Przypomnijmy, że jak co roku, w styczniu rozstrzygany jest konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo. W tegorocznej edycji zgłosiło się 21 organizacji z terenu gminy, powiatu puckiego i okolic wnioskujących o finansowe wsparcie realizacji 46 projektów na łączną kwotę ponad 1,16 mln zł. W tym roku kwota przeznaczona na dotacje została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 144 000 złotych i wyniosła 544 000 zł.

Warto dodać, że pierwotna pula 500 tys. zł przeznaczona na ten cel została docelowo zwiększona do 544 tys. zł z uwagi na poszukiwanie możliwości jeszcze większego wsparcia działalności organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Doceniamy zaangażowanie w realizowane na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że częściowe wsparcie organizacji pozarządowych ze strony gminy pozwoli z sukcesem realizować zamierzone w 2024 r. cele.

W dziedzinie kultury pozytywne decyzje grantowe otrzymały organizacje:

 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo (zrzeszeniu przyznany został również grant w dziedzinie nauki, edukacji i wychowania)
 • Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
 • Stowarzyszenie Turystyczne ,,Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Stowarzyszenie Nasze Mechelinki
 • Stowarzyszenie „Morska Przystań” Mosty

W dziedzinie sportu pozytywne decyzje grantowe otrzymały organizacje:

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo”
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK” Pogórze
 • Stowarzyszenie Port Mechelinki
 • Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo, (organizacja otrzymała również grant w dziedzinie nauki, edukacji i wychowania)
 • Uczniowski Klub Judo „Mosty”
 • Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”
 • Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo
 • Klub Sportowy Gokken
 • Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze
 • Stowarzyszenie Akademia Koszykówki „Tigers”
 • Fundacja „Siłacze Pomorza” Mosty
 • Stowarzyszenie „Akademia Siatkówki Pliński & Wika”

W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia pozytywne decyzje grantowe otrzymały organizacje:

 • Stowarzyszenie Amazonki Rumia
 • Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”

W dziedzinie nauki, edukacji i wychowania pozytywną decyzję grantową otrzymał:

 •  Yacht Club Rewa

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Fot. Konrad Kędzior