Zapraszamy na spotkanie z organizacjami pożytku publicznego, które odbędzie się 4 marca br. w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie w godzinach 16:00 – 18:00.

W programie prelekcja prezesa Fundacji dla Was Bartłomieja Engelbrechta o możliwych źródła finansowania działalności NGO – Północny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Celem projektu Północny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Zadaniem ośrodków jest świadczenie usług doradczych dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej lub dla osób zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego z zakresu rozwoju biznesu, szkoleń dla pracowników, wsparcia finansowego, doradztwa prawno-finansowego, promocji i networkingu.

Kolejnym punktem spotkania będzie panel dyskusyjny dotyczący form współpracy pomiędzy NGO a JST, czyli o tym co organizacje mogą zaoferować samorządom i czego mogą oczekiwać. W trakcie spotkania organizacjom zostaną rozdane decyzje grantowe w rozstrzygniętym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo w 2024 r.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza do dnia 3 marca br. zgłoszeniowego  https://forms.gle/KvSj7w8u26dkz1wG8

Bartłomiej Engelbrecht – Prezesa Zarządu Fundacji Dla Was, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi, Wiceprezes Pomorskiej Sieci Organizacji Pozarządowych, Członek Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Od 2018 roku Doradca Biznesowy prowadzący procesy otwarcia Podmiotu Ekonomii Społecznej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Fundacja Dla Was została założona w 2013 roku, a jej celem jest współpraca partnerska w środowisku oraz urzeczywistnieniu idei „partycypacji obywatelskiej”, włączającej mieszkańców w życie społeczne. Od rozpoczęcia działalności fundacja pozyskuje fundusze zewnętrzne oraz jest ich beneficjentem. W ostatnich 5 latach zrealizowano projekty na łączną sumę ponad 6 mln zł.