W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która rozegrała się 15 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko – bolszewickiej, gmina Kosakowo uczci pamięć bohaterskich żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenia, które rozegrały się na przedpolach Warszawy ogłoszono mianem Cudu nad Wisłą, a ich zbawienne konsekwencje miały wpływ na losy odradzającej się Polski, ale i całej zachodniej Europy. Rocznica Bitwy Warszawskiej została ustanowiona Świętem Wojska Polskiego. Za poświęcenie i trud naszym obrońcom granic składamy wyrazy uznania oraz podziękowania za troskę o wspólne bezpieczeństwo.

Trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać współcześnie Polska i Europa, gdyby nie heroiczna postawa naszych przodków, którzy pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego dokonali prawdziwego Cudu nad Wisłą, 15 sierpnia 1920 roku – zauważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Wszystkie okoliczności towarzyszące wydarzeniom sprzed równo stu lat wskazywały, że bolszewickie siły bez trudu zajmą Warszawę, a fala wrogiej armii szybko rozleje się na całą ówczesną Europę.

Marszałek Józef Piłsudski opracował bardzo ryzykowny plan bitwy o obronę Warszawy, jego żołnierze z poświęceniem wykonali wszystkie rozkazy, zaskoczyli bolszewików i ostatecznie zwyciężyli silniejszego przeciwnika. 15 sierpnia 1920 roku odnieśli wielkie zwycięstwo, a okoliczności, w których tego dokonali ogłoszono mianem Cudu nad Wisłą.

W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej spotkamy się w Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku, miejscu bardzo symbolicznym dla naszej gminy – mówi Wójt Marcin Majek. – Uczcimy pamięć bohaterów, którzy w 1920 roku zatrzymali bolszewicką armię na przedpolach Warszawy. Podziękujemy za krwawą ofiarę, za ratunek dla Polski i Europy, za to, że dziś możemy cieszyć się wolnością i niepodległością.

Dzień 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Składamy najwyższe wyrazy uznania i szacunku wszystkim polskim żołnierzom za każdy dzień służby i poświęcenie na rzecz obrony naszych granic, dziękujemy za troskę o wspólne bezpieczeństwo.

Przebieg tegorocznych uroczystości będzie miał symboliczny wymiar, podyktowany wymaganiami sanitarnymi związanymi z zagrożeniem epidemicznym.