Informujemy, że od 1 czerwca br. w Rewie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 obowiązywać będzie strefa płatnego parkowania na obszarze określonym na mapce poniżej:

 

Opłaty za postój:

  • Pierwsza godzina – 4,00 zł
  • Druga godzina – 4,80 zł
  • Trzecia godzina – 5,70 zł
  • Czwarta godzina i kolejne – 4,00 zł

Rodzaje abonamentów:

  • Abonament typu M – dla mieszkańca (może być wydany tylko na jeden określony pojazd będący w posiadaniu zameldowanego na pobyt stały lub czasowy mieszkańca danej strefy). Koszt takiego abonamentu wynosi – 50 zł.
  • Abonament typu O – dla okaziciela (wydawany jest zgodnie z wnioskiem wskazującym dana strefę postoju jednego pojazdu po wniesieniu opłaty bez ograniczeń). Koszt takiego abonamentu wynosi – 200 zł.

Za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania grozi mandat w wysokości 200 zł. W przypadku opłacenia go w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania, kwota mandatu zmniejsza się do kwoty 150 zł.

Strefa płatnego parkowania w Rewie obowiązywać będzie do 30 września br.

Jednocześnie informujemy, że od bieżącego roku do dyspozycji kierowców są zupełnie nowe miejsca postojowe dostępne tuż przy rewskiej siedzibie senioralnej (ul. Morska 56). Co ważne, ten parking jest bezpłatny. W przedsięwzięciu powstała pełna infrastruktura towarzysząca w tym m.in. stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów elektrycznych, tablica informacyjna, ławki, kosze oraz została zagospodarowana zieleń wokół terenu. Nowy parking o powierzchni ponad 1600 m² został zrealizowany m.in. dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pozyskanym przez Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Władysławowa.