Z początkiem czerwca w gminie Kosakowo ruszyła strefa płatnego parkowania, która obowiązuje m.in. na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie w okolicy cmentarza od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w Rewie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00.

Opłaty za postój pojazdu w ciągu doby:

  • Pierwsza godzina – 4,00 zł
  • Druga godzina – 4,80 zł
  • Trzecia godzina – 5,70 zł
  • Czwarta godzina i kolejne – 4,00 zł

Rodzaje abonamentów:

  • Abonament typu M – dla mieszkańca (może być wydany tylko na jeden określony pojazd będący w posiadaniu zameldowanego na pobyt stały lub czasowy mieszkańca danej strefy). Koszt takiego abonamentu wynosi – 50 zł.
  • Abonament typu O – dla okaziciela (wydawany jest zgodnie z wnioskiem wskazującym dana strefę postoju jednego pojazdu po wniesieniu opłaty bez ograniczeń). Koszt takiego abonamentu wynosi – 200 zł.

Za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania grozi mandat w wysokości 200 zł.  W przypadku opłacenia go w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania, kwota mandatu zmniejsza się do kwoty 150 zł.

Strefa płatnego parkowania w Rewie obowiązywać będzie do 30 września br., a w Kosakowie do końca roku. Aby ułatwić kierowcom realizację płatności, w tym roku gmina Kosakowo wprowadziła możliwość płacenia gotówką, kartą płatniczą i urządzeniami mobilnymi.