Informujemy, że do 10 stycznia 2022 roku można składać wnioski o stypendium sportowe za rok 2021. 

Stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy Kosakowo za osiągnięte wyniki sportowe są przyznawane na podstawie Uchwały nr XLVIII/323/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz Uchwały nr XLIX/343/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 2021 r.

W celu ubiegania się o stypendium sportowe do Urzędu Gminy Kosakowo należy przedłożyć:

  • wniosek o stypendium sportowe – formularz wniosku
  • podpisany obowiązek informacyjny do wniosku o stypendium sportowe – formularz obowiązku informacyjnego
  • dokumentacje potwierdzającą osiągnięte wyniki sportowe (np. powołanie do kadry, klasę sportową, kopię licencji sportowej).

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, jego trenera lub klubu sportowego, którego jest członkiem.
W przypadku gdy zawodnik jest osobą niepełnoletnią wniosek składa rodzic. 

Szczegółowe informacje odnośnie ubiegania się o stypendia sportowe znajdują się w Uchwałach Rady Gminy poniżej:
Uchwala nr XLVIII-323-2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku – Stypendia Sportowe
Uchwala nr XLIX-343-2021 sprostowanie omyłki pisarskiej Uchwały Stypendialnej 2021