Aż 23 stypendia dla uczniów i 11 stypendiów dla studentów zostało przyznanych młodym i zdolnym mieszkańcom gminy Kosakowo, za wysokie wyniki w nauce w ubiegłym roku szkolnym. Wśród wyróżnionych przez Wójta Gminy Kosakowo znalazło się m.in. czworo uczniów kończących szkołę podstawową z wynikiem średniej powyżej 5,8 punktów, a także dwoje laureatów olimpiad szkolnych, którzy za swoje wybitne osiągnięcia otrzymali stypendia indywidualne.

Liczba uczniów i studentów, którym mogliśmy przyznać stypendia za najlepsze wyniki w nauce w ubiegłym roku szkolnym cieszy nas bardzo, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak odmienny w każdym wymiarze był to rok szkolny – zauważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Gratuluję wszystkim laureatom przyznanych stypendiów i życzę dalszych sukcesów na nauce. Jestem pewien, że nasze wyróżnienia w formie finansowej pomogą rozwijać pasje i zainteresowania uczniów i studentów, będą też zachętą do podnoszenia swojej wiedzy i osiągania jeszcze lepszych ocen.

Stypendia Wójta Gminy Kosakowo są przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów w Gminie Kosakowo.  Za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 stypendiami indywidualnymi po dwa tysiące złotych każde, zostali wyróżnieni:

  • Karolina Ewertowska z Mechelinek, uczennica III klasy, II LO w Gdyni, która została laureatką konkursu chemicznego „Wygraj indeks”.
  • Filip Szczepański z Pogórza, uczeń II klasy, III LO w Gdyni, który zdobył tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej.

Stypendia trafiły także do: 4 absolwentów szkół podstawowych kończących szkołę ze średnią ocen powyżej 5,8 punktów; 17 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,3 punktów; 11 studentów osiągających wysokie wyniki z egzaminów.