Od poniedziałku (9 września) w gminie Kosakowo rozpoczął się prawdziwy maraton zebrań wiejskich, których głównym tematem jest podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. Pierwsze spotkanie odbyło się już w Suchym Dworze, a licznie zebrani mieszkańcy zgodnie zdecydowali, na co przeznaczą w przyszłym roku kwotę 53,999 złotych. Wśród jednogłośnie wybranych propozycji na listę zadań trafią: budowa oświetlenia na kilku sołeckich ulicach, rekultywacja murawy na boisku i estetyzacja wsi, oraz instalacja tablicy informacyjnej, opatrzonej mapą miejscowości.

Suchy Dwór inwestuje dostępne fundusze sołeckie bardzo rozważnie i konsekwentnie – mówi Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, który uczestniczył w zebraniu wiejskim. – Dobre gospodarowanie środkami finansowymi, to zasługa zarówno Pani Sołtys Bożeny Roszak, całej Rady Sołeckiej, ale też wielu mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Suchego Dworu. Dzięki temu, jakość życia w Suchym Dworze systematycznie wzrasta. Bardzo się cieszę, że planowane inwestycje mają wsparcie lokalnej społeczności, ale też prywatnych przedsiębiorców, z którymi sołectwo niejednokrotnie kooperuje, łącząc siły.

Budowa oświetlenia na kilku sołeckich ulicach, o której zadecydowali wczoraj mieszkańcy Suchego Dworu podczas zebrania, będzie kontynuacją wcześniejszych inwestycji. Cała wyznaczona kwota będzie wydatkowana na montowanie lamp, ponieważ wszystkie plany i uzgodnienia zostały opracowane wcześniej i nie zachodzi potrzeba finansowania etapu przygotowania do zadania.

Rekultywacja murawy na boisku oraz estetyzacja wsi, to przejaw troski o zielonych charakter miejscowości, która ucieszy oko wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających ten uroczy zakątek gminy Kosakowo.

Dla wszystkich gości właśnie, powstanie nowa tablica informacyjna oraz mapa Suchego Dworu. Niewykluczone, że to zadanie będą wspierać lokalni przedsiębiorcy, którym zależy na czytelnym oznakowaniu dojazdów do rozwijających się biur i magazynów.

Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, korzystając z możliwości spotkania z tak licznym gronem mieszkańców, omówił aktualny etap budowy szkoły w Pogórzu oraz przybliżył plany związane z przyszłorocznym rokiem szkolnym w całej gminie.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazali także najpilniejsze sprawy do załatwienia, poza Funduszem Sołeckim. Mowa była o dodatkowym oznakowaniu ulic, uregulowaniu wód opadowych przy ulicy Bahdaja, utwardzeniu nawierzchni ulic Lema, Pola i sąsiednich, czy poprawie bezpieczeństwa w rejonie przystanków autobusowych.

Wszystkie uwagi trafiły do protokołu, będą analizowane i z biegiem czasu znajdą pozytywne rozwiązanie.

We wtorek (10 września) na zebraniu wiejskim spotkają się mieszkańcy Pogórza. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19, w Szkole Podstawowej w Pogórzu. Zapraszamy.

Harmonogram wszystkich zebrań wiejskich można znaleźć w kalendarzu wydarzeń gminy Kosakowo, na stronie internetowej www.gminakosakowo.pl , w Biuletynie Gminnym oraz w ogłoszeniach kolportowanych przez każdego z sołtysów.