Mijają dwadzieścia dwa lata od powołania w Polsce do życia straży gminnych. 29 sierpnia jest corocznym świętem także dla Straży Gminnej w Kosakowie.

W tym uroczystym dniu, naszym stróżom prawa, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, a także podziękować za troskę o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających gminę Kosakowo.

Państwa zaangażowanie w zapewnianie ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Kosakowo zasługują na podziękowanie. Doceniamy profesjonalizm podejmowanych działań oraz gotowość do niesienia pomocy na każde wezwanie.

Składamy na Państwa ręce gratulacje dotychczasowych dokonań. Pragniemy życzyć samych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji w odpowiedzialnej służbie na rzecz mieszkańców. W życiu osobistym życzymy wszelkiej pomyślności, realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz dobrego zdrowia.

 

Życzenia dla naszych strażników gminnych, złożył Wójt Gminy Kosakowo – Marcin Majek, na ręce Wojciecha Krupińskiego -Komendanta Straży Gminnej w Kosakowie, podczas XVIII sesji Rady Gminy.