3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Tegoroczne Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja ma wyjątkowy charakter, gdyż uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2021 ustanowiony został rokiem Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 230 lat temu Konstytucja stała się jednym z symboli naszej niepodległości oraz dążenia narodu do wolności i niezależności. Ta pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa była dowodem wielkiego patriotyzmu jej twórców oraz głębokiego zrozumienia spraw ważnych dla wszystkich obywateli. Gdy nieco ponad sto lat temu, po latach zaborów odradzała się niepodległa Polska, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stała się najważniejszym świętem państwowym. Poprzez godne i patriotyczne celebrowanie rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, oddajemy hołd jej twórcom oraz patriotom, dla których dobro Ojczyzny było nadrzędną wartością.

Vivat Maj, 3 Maj!

Źródło: www.gov.pl