Informujemy, że w czwartek, 28 września br. została uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Derdowskiego i Gryfa Pomorskiego w Kosakowie.

Na wlotach skrzyżowania funkcjonuje również przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Mamy nadzieję, że te zmiany w organizacji ruchu korzystnie wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów, a przede wszystkich pieszych oraz poprawią się warunki ruchu relacji podporządkowanych. 

Warto dodać, że na mocy porozumienia gminy z podmiotami MR Dewelopers Sp. z o.o. i Lidl Sp. z o.o. pod koniec ubiegłego roku wybudowano skrzyżowania ulic Derdowskiego i Gryfa Pomorskiego w Kosakowie. W kolejnym etapie planowane jest powstanie drogi łączącej ulicę Derdowskiego i Wiejską wraz z budową skrzyżowania z ulicą Wiejską. Planowany termin ukończenia tej inwestycji przypada na koniec 2022 r.