W dniu 18 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Kosakowo przeprowadzono szkolenie dla radnych gminy Kosakowo. Wzięli w nim udział również Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc i Zastępca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Bogdan.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez legislatora Włodzimierza Zająca z Kancelarii legislacyjnej WZ. Skoncentrowało się ono na kwestiach związanych z funkcjonowaniem rady gminy i wypełnianiem mandatu przez radnego gminy.

Pojawiły się pytania dotyczące szeregu aspektów związanych z funkcją radnego gminy, na które prowadzący odpowiadał opierając się na przepisach prawa oraz życiowych doświadczeniach. Uczestnicy szkolenia byli zadowoleni z przedstawionego materiału. Wyrazili otwartość na udział w kolejnych szkoleniach pogłębiających wiedzę na temat sprawowanego mandatu.