W ostatnich latach całkowicie zmienione zostało w gminie Kosakowo podejście do gospodarki gruntami gminnymi i praktycznie zatrzymano ich sprzedaż. W tym samym czasie udało się pozyskać ponad 35 ha nowych terenów pod inwestycje publiczne. Najważniejsze cele to oczywiście tereny pod drogi, szkoły, przedszkola, tereny zielone i rekreacyjne.

Zależy nam na tworzeniu nowych terenów przestrzeni publicznej, takich m.in. jak: skatepark w Pogórzu, Rewie, i Mostach, strefa chilloutu czy skwer w Dębogórzu. Co więcej, są już przygotowane nowe tereny i gotowe projekty, aby takich przestrzeni powstawało w gminie Kosakowo jak najwięcej.