W czwartek 13 kwietnia br. w Sali Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyła się Gala Finałowa 12. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Główną ideą programu jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. W tym roku do gminy trafiły aż 3 wyróżnienia.

Otwierając galę prowadzący uroczystość stwierdził, że działalność samorządów certyfikowanych w programie oraz postawy ich liderów dobrze korespondują z ideą Światowego Dnia Kreatywności, albowiem pomagają wdrażać w polskich gminach i powiatach rozwiązania edukacyjne o charakterze innowacyjnym, progresywnym i nowoczesnym.

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznawane są od 2011 roku, tworząc jeden z najbardziej uznanych polskich rankingów samorządowych. Wyniki  programu i lista laureatów tytułu „Samorządowy Lider Edukacji” to zarówno ważna informacja dla mieszkańców na temat jakości polityki lokalnej i zarządzania publicznego w ich „małych ojczyznach”, jak i źródło wiedzy o polskim rynku terytorialnym, innowacyjnych działaniach najlepszych polskich samorządów oraz ich osiągnięciach w sferze oświatowej. W trakcie gali odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów oraz wyróżnień nadzwyczajnych przyznanych w 12. edycji konkursu. Były to m.in. wyróżnienia „Primus” za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych oraz wyróżnienia „Lider Jakości Kształcenia” za szczególnie innowacyjne działania ukierunkowane na kształcenie tzw. kompetencji kluczowych. W tym roku po raz pierwszy przyznane zostały także Medale „Samorządowy Lider Przyszłości” za najbardziej innowacyjne, nowatorskie i wizjonerskie działania edukacyjne w samorządach, będące ogólnopolską wizytówką lokalnej oświaty na miarę XXI wieku.

Z rąk kapituły konkursowej Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2023 oraz nagrodę specjalną – wyróżnienie indywidualne Mecenas Wiedzy dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji otrzymał wójta Marcina Majek, a nagrodę odebrał zastępca wójta gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki.

Wyjątkowym wyróżnieniem może poszczycić się Szkoła Podstawowa w Pogórzu, która otrzymała tytuł Edukacyjnej Doskonałości, które wręczone była 15 najlepszym szkołom w Polsce. Serdecznie gratulujemy całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły, uczniom oraz dyrektorowi Rafałowi Juszczykowi, który nagrodę odebrał osobiście. Tym większe jest to wyróżnienie, ponieważ organizatorzy sami zauważyli działania i oddanie grona pedagogicznego i pracowników szkoły.

Gratulacje laureatom złożyli: prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, Dyrektor Agencji Kreatywnej PRC, która jest współorganizatorem konkursu i odpowiada m.in. za przygotowanie gali finałowej.

Przypomnijmy, iż ideą programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Do konkursu samorządy zgłaszają się samodzielnie. Przesyłając swoje aplikacje konkursowe (w formie specjalnej ankiety), JST prezentują własne działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie eksperckiej. W konkursie wygrywają samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Przyznany w konkursie certyfikat to forma promocji samorządu i budowania jego pozytywnego wizerunku. To już trzeci rok z rzędu, gdzie gmina Kosakowo została wyróżniona na w programie „Samorządowy Lider Edukacji”.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkół w gminie, którzy na co dzień swoim zaangażowaniem pracują na to, za co gmina została dziś doceniona i nagrodzona.