W dniach 20-26 lutego br. obchodzony jest „Tydzień  Pomocy  Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem”. Jest to kolejna edycja akcji pomocy, która koordynowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym czasie udzielane są bezpłatnie porady prawne oraz informacje o instytucjach udzielających pokrzywdzonym pomocy.

Obchody Tygodnia  Pomocy  Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem mają na celu zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczne wsparcie. Do akcji włączyła się również Straż Gminy w Kosakowie. Komendant SG Marcin Wittbrodt (tel. 58 732-50-11) posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach zajmujących się ściganiem przestępstw oraz mający kilkunastoletnią praktykę jako funkcjonariusz publiczny wykonujący określone zadania  o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym jak również prowadzący działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku  –   pozostaje do Państwa dyspozycji.