Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli w Mechelinkach z powodu zakwitu sinic. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 12 lipca br.  dotyczącej wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Mechelinki, zgłoszonej telefonicznie o godzinie 9:00 przez organizatora kąpieliska wprowadził zgodnie z decyzją nr 30/2023 tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Mechelinki z powodu zakwitu sinic. PPIS stwierdził, że woda w kąpielisku Mechelinki nie jest przydatna do kąpieli do odwołania.

Natomiast, zgodnie z informacjami z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 12 lipca br.  dotyczącej wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Mechelinki, zlokalizowanym nad Zatoką Gdańską na terenie gminy Kosakowo, przekazanej przez organizatora kąpieliska o godzinie 10:20 PPIS stwierdził, że woda w kąpielisku Mechelinki jest przydatna do kąpieli.

Decyzje oraz uzasadnienie Kąpielisko Mechelinki