W związku z obserwowanymi licznymi uciążliwościami dla mieszkańców i zgłaszanymi do tut. urzędu skargami na inwestorów realizujących na terenie gminy inwestycje publikujemy informacje dot. podejmowanych przez samorząd działań.

Inwestycja w Mechelinkach na skrzyżowaniu ul. Klifowej i Do Morza jest realizowana na podstawie planu miejscowego sprzed kilkunastu lat. Już wtedy została przewidziana tam tak intensywna zabudowa pod kątem usług, turystyki i rekreacji, a także zabudowy mieszkaniowej. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja, jak każda budowlana, generuje spore uciążliwości dla mieszkańców. Ze strony gminy Kosakowo zwracaliśmy się już niejednokrotnie do inwestora z uwagami, aby podczas wykonywania prac budowlanych zadbał o należyty porządek w otoczeniu budowy, a w szczególności na drogach dojazdowych do inwestycji. Na podstawie naszych działań interweniowała już straż gminna. Zwrócimy się do inwestora z tą kwestią ponownie.

Inwestor przed rozpoczęciem inwestycji zawarł z gminą Kosakowo umowę drogową na wybudowanie ul. Do Morza od skrzyżowania z ul. Klifową aż do ul. Wielopole. W ramach inwestycji powstanie nawierzchnia asfaltowa, chodnik i ścieżka rowerowa, czyli pełna infrastruktura drogowa wybudowana ze środków finansowych inwestora prywatnego, z której po zakończeniu tego uciążliwego okresu realizacji budowy mieszkańcy Mechelinek będą mogli korzystać. W ramach inwestycji powstanie również kanalizacja deszczowa wykonana w ramach umowy gminy z innym deweloperem.

Każdy inwestor jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie inwestycji w trakcie jej trwania i po zakończeniu, w tym na drogach dojazdowych. Osobą odpowiedzialną za jego utrzymanie jest kierownik budowy. W przypadku zauważenia nieprawidłowości związanych z utrzymaniem powyższego należy się zgłosić do straży gminnej, która dysponuje narzędziami do egzekwowania stosownych przepisów: art. 91 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 45 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym dot. zanieczyszczenia drogi publicznej.