To jak bardzo powierzchnia na ruchliwej ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie była wyeksploatowana odczuł każdy przejeżdżający po niej samochodem kierowca. Bez wątpienia była to jedna z najpilniej do zrealizowania inwestycji drogowych w naszej gminie.

Co prawda oficjalnie trasa ta to jeszcze teren budowy, ale mieszkańcy całego powiatu puckiego już w obu kierunkach korzystają z nowo położonego fragmentu nawierzchni drogi o długości 1,5 kilometrów i szerokości 7 metrów. Z pewnością poprawie uległ również komfort osób odwiedzających cmentarz komunalny znajdujący się przy tej ulicy, ponieważ powstały 97 miejsca postojowe, w tym  4 dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy bramie cmentarza. W zakresie przedsięwzięcia wybudowano 450 metrów chodnika, ok. 1 kilometr ścieżki rowerowej, przebudowano zatoki autobusowe, wymieniono oświetlenie oraz zadbano o teren skarpy wzdłuż drogi. Ufamy, że dzięki nowo powstałym trzem przejściom dla pieszych, przy których zlokalizowano wyspy zwalniające znacznie poprawi się bezpieczeństwo przechodniów.

Inwestycja jest realizowana dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środkom gminy Kosakowo. Wartość określona we wniosku o dofinasowanie dla tej inwestycji 4,2 mln zł, z czego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich naszej gminie przyznano wsparcie w wysokości 2,1 mln zł. Są to kwoty zawarte w umowie o dofinansowanie.

Podczas realizacji projektu wartości te uległy zmniejszeniu gdyż wybrana w przetargu oferta na roboty budowlane wyniosła 3,55 mln, a wielkość dofinansowania liczona proporcjonalnie od kosztów kwalifikowalnych wyniesie 1,89 mln.