Informujemy, że ze względu na konieczność przedłużenia prac archeologicznych przy budowie ul. Księżycowej w Mostach do środy 20 października br. mogą występować ograniczenia w dojazdach do posesji.

Zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy otwartych wykopach.