Zakończyły się prace związane z modernizacją ul. Kwietniowej w Kazimierzu i ul. Pomorskiej w Dębogórzu. Inwestycja pn. „Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz – Dębogórze”, zrealizowana przy współpracy przez Powiat Pucki oraz gminę Kosakowo, poprawi komfort jazdy kierowców i wpłynie na bezpieczeństwo. Koszt remontu to ponad 2 mln zł.

W środę 27 lipca br. nastąpiło oficjalne odebranie wyremontowanej drogi na trasie Kazimierz – Dębogórze. Prace polegały na modernizacji nawierzchni drogi powiatowej o długości 2 186 metrów w tym: wykonaniu frezowania, wymianie podbudowy w miejscach utraty nośności konstrukcji jezdni, wykonaniu zbrojenia nawierzchni z siatką z kordu stalowego, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego. Ponadto wyremontowano także istniejące zjazdy i chodniki, pojawiły się gruntowe pobocza oraz oczyszczono i udrożniono istniejące rowy wraz z przepustami.

Modernizacja była niezbędna, a remont drogi całkowicie odmieni komfort jazdy na tej trasie.

Realizacja inwestycji była bardzo ważna, gdyż ta dogra była w fatalnym stanie technicznym. Dodatkowo fragment drogi pomiędzy Dębogórzem,  a ulicą Partyzantów, idącej przez las, był bardzo wąski i często  w tym miejscu dochodziło do stłuczek i kolizji, a autobusy musiały zjeżdżać na pobocze, aby przejechać lub przepuścić inne pojazdy. Teraz droga zyskała nową jakość i myślę, że wszyscy kierowcy to docenią – wyjaśnia wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Wartość całej inwestycji to ponad 2 mln zł. z czego 50% kosztów pochodzi z dofinansowania z Rządowego Programu Budowy Dróg.