To jak bardzo powierzchnia na ruchliwej ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie była wyeksploatowana odczuł każdy przejeżdżający po niej samochodem kierowca. Bez wątpienia była to jedna z najpilniej do zrealizowania inwestycji drogowych w naszej gminie. Od blisko miesiąca ulica Rzemieślnicza jest już gotowa, mieszkańcy całego powiatu puckiego już w obu kierunkach korzystają z nowo położonej nawierzchni drogi, a 28 października br. w samo południe uroczystego otwarcia inwestycji dokonali przedstawiciele samorządu gminy i województwa. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom przyznanym z Unii Europejskiej oraz w ramach środków budżetu Gminy Kosakowo.

Jej wartość na etapie zawierania umowy o dofinansowanie dla wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo szacowano na 4,2 mln zł, z czego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznano 2,1 mln zł.

W wyniku wyboru wykonawcy inwestycji wartości te uległy zmniejszeniu gdyż wybrana w przetargu oferta na roboty budowlane wyniosła 3,55 mln, więc wielkość dofinansowania liczona proporcjonalnie od kosztów kwalifikowanych wyniesie 1,89 mln. Pozostałą kwotę ponosi gmina Kosakowo.

 

Dwa lata temu przygotowaliśmy całą dokumentację na przebudowę tej drogi, w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie całej inwestycji, a w tym roku świętujemy już otwarcie całej drogi. Wartość inwestycji to ponad 3,5 mln zł. Co najważniejsze oprócz wyremontowanej nawierzchni powstały też nowe zatoki autobusowe, nowe przejścia łącznie z progami zwalniającymi, chodnik, a także ścieżka rowerowa na całej długości, która wpisuje się w rozwój ścieżek rowerowych w gmine Kosakowomówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek

Droga wzdłuż cmentarza komunalnego przeszła gruntowny lifting, gdyż zmieniła się nie tylko jej cała nawierzchnia począwszy od ul. Chrzanowskiego do ul. Rumskiej. Z pewnością poprawie uległ również komfort osób odwiedzających cmentarz komunalny znajdujący się przy tej ulicy – powstało ponad 90 miejsc postojowych, w tym  4 dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przy bramie cmentarza. Wybudowano również chodniki i ścieżkę rowerową, przebudowano zatoki autobusowe, wyremontowano parkingi oraz wymieniono i wybudowano nowe oświetlenie oraz zadbano o teren skarpy wzdłuż drogi. Ufamy, że dzięki nowo powstałym trzem przejściom dla pieszych, przy których zlokalizowano wyspy zwalniające znacznie poprawi się bezpieczeństwo przechodniów.

Ulica Rzemieślnicza w Kosakowie jest to jedna z głównych osi komunikacyjnych w gminie, stanowi po pierwsze bezpośredni dojazd do cmentarza komunalnego, który tam się znajduje, po drugie tworzy oś komunikacyjną dla wielu mieszkańców, którzy z Rumi, Redy a także z całego powiatu puckiego jadą w kierunku Trójmiasta przez ulice Rzemieślniczą, Chrzanowskiego, Żeromskiego i Derdowskiego. Od wielu lat staraliśmy się o remont tej drogi, gdyż nawierzchnia była w bardzo słabym staniemówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek

Uroczystego przecięcia wstęgi przy ulicy Rzemieślniczej dokonał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo i sołtys wsi Kosakowo Andrzej Śliwiński, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, prezes MTM S.A. Władysław Grzech oraz kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo Andrzej Klemenski.

Autorem dokumentacji projektowej jest firma Drogado Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Tomasza Ślusarza, a wykonawcą wybranym w przetargu Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z Gdyni.

Życzymy wszystkim szerokiej drogi!