W czwartek, 27 października br. została podpisana umowa z wykonawcą  firmą Kruszywo Sp. z o.o. na budowę 10 gminnych dróg: Owocowej i Wiosennej w Dębogórzu, Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie, Olimpijskiej w Mechelinkach, Północnej w Pierwoszynie, Lema w Suchym Dworze, Wielkopolskiej w Rewie, Jodłowej i Klonowej w Mostach. 

O otrzymaniu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja II na realizację tego przedsięwzięcia informowaliśmy już pod koniec sierpnia br. Kwota realizacji inwestycji to 9 153 938,37 zł, w tym 5 000 000,00 zł pochodzi z dofinansowania.

Podpisaliśmy umowę na realizację 10 dróg gminnych na kwotę ponad 9 mln zł, z czego 5 mln zł to dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Są to drogi, które będą realizowane prawie we wszystkich miejscowościach. Termin realizacji to około rok czasu od momentu podpisania umowy. Nową nawierzchnią będą pokryte ulice o fragmentach od kilkudziesięciu do kilkuset metrów – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

 Projekt zakłada poprawę jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa i ma zostać zrealizowany do końca przyszłego roku.

Przypomnijmy, we wrześniu br. został ogłoszony przetarg obejmujący budowę dróg gminnych wraz z wyposażeniem technicznym i odwodnieniem oraz z usunięciem kolizji istniejącego uzbrojenia terenu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Kruszywo Sp. z o.o.

Zakres umowy z wykonawcą obejmuje budowę:

  • ul. Owocowej w Dębogórzu – wykonanie drogi asfaltowej dwupasowej o długości około 210 m od skrzyżowania z ul. Poziomkową do skrzyżowania ul. Rzepakową o szerokości 5,0 m;
  •  ul. Wiosennej w Dębogórzu – wykonanie drogi dwupasowej o długości około 130 m, szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem ulicznym;
  • ul. Tymiankowej w Kosakowie – wykonanie jezdni o szerokości ok. 4,50 – 5,00 m o nawierzchni bitumicznej;
  • ul. Szafranowej w Kosakowie – wykonanie jezdni o szerokości ok. 3,50 – 5,50 m o nawierzchni bitumicznej;
  • ul. Olimpijskiej w Mechelinkach – wykonanie jezdni dwupasowej o długości około 170 m, szerokości 5,0 m i nawierzchni bitumicznej;
  • ul. Jodłowej w Mostach – wykonanie jezdni dwupasowej w trzech odcinkach o łącznej długości około 490 m, szerokości 5,0 m. Odcinek I zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. Odcinek II i III zaprojektowano jako ciągi pieszo – jezdne o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej (1,5 m) i płyt ażurowych typu meba (3,5 m).
  • ul. Klonowej w Mostach – wykonanie drogi dwupasowej o długości około 260 m, szerokości 5,0 m i nawierzchni bitumicznej;
  • ul. Północnej w Pierwoszynie – wykonanie jezdni o długości 240 m i szerokości 5,5.m o nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania ul. Północnej z ul. Jabłoniową do skrzyżowania ww. ulicy z ul. Truskawką;
  • ul. Wielkopolskiej w Rewie – wykonanie drogi dwupasowej o nawierzchni bitumicznej o długości o długości około 170 m, szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Wielkopolskiej;
  • ul. Lema w Suchym Dworze – wykonanie dwóch odcinków o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m w kształcie litery T oraz L. Pierwszy od skrzyżowania ul. Reja z ul. Maczka (odcinek o długości około 80 m). Odcinek drugi – od skrzyżowania z ul. Maczka do ul. Lema (około 180 m).

Realizacja prac powinna zakończyć się do 31 grudnia 2023 roku.