Dzisiaj, 7 grudnia br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji budowy drogi ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze z wykonawcą – firmą Kruszywo Sp. z o.o. . 

W dniu dzisiejszym miałem przyjemność podpisać umowę na budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Kosakowo. Wartość całego kontraktu to ponad 20 000 000 złotych, z czego ok 9 000 000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. Całą inwestycję wsparło również starostwo powiatowe w Pucku w kwocie 2 390 000 zł. Głównym wykonawcą jest firma Kruszywo Spółka z o.o., która do tej pory z powodzeniem zrealizowała wiele inwestycji drogowych w naszej gminie. Wierzę, że i tą również z sukcesem zrealizuje. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową drogą pojedziemy z początkiem 2023 roku – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Początek inwestycji sięga 2017 r., kiedy przejęliśmy tą drogę od Zarządu Dróg Powiatowych w zasób dróg gminnych. Rozpoczęliśmy wtedy proces jej projektowania, a następnie szukaliśmy finansowania inwestycji. W bieżącym roku przyszła bardzo dobra informacja z Urzędu Wojewódzkiego o jej dofinansowaniu – dodaje wójt.

O otrzymaniu dofinansowania na projekt budowy drogi łączącej miejscowości Suchy Dwór i Dębogórze z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych informowaliśmy już pod koniec kwietnia br. Przypominamy, że zakres projektu obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. Projekt zakłada budowę ww. ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór oraz budowę zatok autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań.

Wykonawca na teren budowy wejdzie 10 stycznia. Rozpoczną się roboty przygotowawcze, wycinka drzew, prace rozbiórkowe, ziemne, wykonanie nasypów przygotowanie do wykonania różnego rodzaju instalacji. Prace te będą trwały około pół roku, następnie rozpoczną się przygotowania do wykonania ciągu pierwszego i rowerowego. Przewidujemy kilka tymczasowych organizacji ruchu, o których na bieżąco mieszkańcy gminy będą informowani – mówi prezes zarządu Kruszywa Sp. z o.o. Jacek Wicki. – Apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo i okolicznych miejscowości o wyrozumiałość, a za utrudnienia i niedogodności wynikające z budowy przepraszamy – dodaje. – Termin realizacji inwestycji jest niezagrożony, z początkiem 2023 r. prace powinny być zakończone.

Projektowana szerokość drogi to 6m, wzdłuż niej przewidziano budowę chodnika od 2 do 2,5 m oraz na całej długości budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5 m. Projekt budowy drogi przewiduje odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników retencyjnych w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Zakres inwestycji obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych dróg, doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. Przy budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia polegającą na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegały one pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała z projektowaną infrastrukturą drogową. Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej w związku z kolizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi sieciami. Nowo zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma na celu polepszenie sytuacji drogową w gminie, odciążając główne arterie przy ulicach Żeromskiego i Derdowskiego.

Ta inwestycja tworzy nowy szlak komunikacyjny w gminie, a co najważniejsze – odciąży 2 ronda w centrum Kosakowa. Mam nadzieję, że spora część mieszkańców wybierze planowaną alternatywę, co pozytywnie wpłynie ruch komunikacyjny w całej gminie Kosakowo. Za 1,5 roku wszyscy mieszkańcy powinni mieć już możliwość korzystania z nowej drogi – mówi wójt gminy, Marcin Majek.

Projekt pn. „Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór” dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.780.160,00 zł.