Informujemy, że dnia 19 maja br. do tutejszego urzędu wpłynęła uproszona oferta realizacji zadania publicznego procedowana w trybie określonym w art. 19a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” na realizację zadania publicznego w bieżącym roku pt. „Promocja gminy Kosakowo oraz kultury kaszubskiej na Dolnym Śląsku” pełna treść poniżej:

[pdf-embedder url=”https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2022/05/Oferta-zgodnie-z-art.-19a-Promocja-gminy-i-kultury-Kaszub.pdf” title=”Oferta zgodnie z art. 19a – Promocja gminy i kultury Kaszub”]