Informujemy, że dnia 27 kwietnia br. do tutejszego urzędu wpłynęła uproszona oferta realizacji zadania publicznego procedowana w trybie określonym w art. 19a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta została złożona przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo na realizację zadania publicznego w bieżącym roku pt. „XXV Festyn Kaszubski w Rewie na Szperku” pełna treść poniżej:

Oferta zgodnie z art. 19a - Festyn Kaszubski w Rewie