Informujemy, że dnia 27 kwietnia br. do tutejszego urzędu wpłynęła uproszona oferta realizacji zadania publicznego procedowana w trybie określonym w art. 19a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta została złożona przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo na realizację zadania publicznego w bieżącym roku pt. „XXV Festyn Kaszubski w Rewie na Szperku” pełna treść poniżej:

[pdf-embedder url=”https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2022/04/Oferta-zgodnie-z-art.-19a-Festyn-Kaszubski-w-Rewie-1.pdf” title=”Oferta zgodnie z art. 19a – Festyn Kaszubski w Rewie”]