Informujemy, że 17 oraz 19 kwietnia br. do tutejszego urzędu wpłynęły uproszone oferty na realizację zadań publicznych procedowanych w trybie określonym w art. 19a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta została złożona przez Szach Mat K.S. Kosakowo na realizację zadania publicznego w bieżącym roku pt. „Popularyzacja szachów wśród społeczności gminy Kosakowo, szczególnie skierowana do dzieci i młodzieży” pełna treść oferty w załączniku: Oferta zgodnie z art. 19A – Szach matoraz przez Morską Bazę Szkoleniową na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy – zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkół, mieszkańców, rybaków, seniorów, służb mundurowych z terenu gminy Kosakowo” pełna treść oferty w załączniku: Oferta zgodnie z art. 19A – Szkolenia z ratownictwa.