W dniu dzisiejszym uroczystą sesją Rady Gminy w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie zainaugurujemy  jubileusz 50-lecia gminy Kosakowo.

Jak ponad 2300 innych w Polsce gmina Kosakowo została powołana do istnienia na mocy ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, którą kilka dni później przypieczętował dokument szczebla wojewódzkiego z Gdańska.

Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie odbyła się 3 stycznia 1973 r. Od tej pory administracja lokalna znalazła się w rękach gminnych rad narodowych oraz naczelników. Tak było do początku lat dziewięćdziesiątych. Ostateczne ramy administracyjne gmina Kosakowo uzyskuje po transformacji ustrojowej i gospodarczej na mocy ustaw z 1990 roku. Nasi mieszkańcy naprawdę zaczęli decydować o sprawach lokalnej wspólnoty.

Fakt, że świętujemy obecnie półwiecze istnienia gminy Kosakowo nie oznacza, iż powstała ona z niebytu. Z początkiem 1973 r. zmieniono istniejący system administracyjny. W miejsce niewydolnych gromad w skali całego kraju powołano do istnienia gminy. Nie powinno więc dziwić, że wcześniejszą pracę na rzecz lokalnych społeczności początkowo kontynuowali niekiedy ci sami ludzie. Jednak w ciągu 50 lat władze gminy Kosakowo sukcesywnie ewoluowały. Widać to chociażby po zmianach na stanowiskach osób funkcyjnych. Tutejszej Gminnej Radzie Narodowej w latach 1973-1990 przewodniczyły 4 osoby. Po zmianach ustrojowych przełomu lat 80. i 90. w miejsce Gminnej Rady Narodowej powołano Radę Gminy Kosakowo. Jej pracami do chwili obecnej kierowało już 10 przewodniczących. Przez pierwsze 17 lat istnienia gminy za skuteczną pracę tutejszego urzędu było odpowiedzialnych 4 naczelników. Od 1990 r. funkcję tę poczęli sprawować wójtowie. Obecnie stanowisko to piastuje 8. osoba. Nie zapominajmy też o sołectwach, które w ostatnich 50 latach reprezentowało 53 sołtysów.