4 maja br., w Międzynarodowym Dniu Strażaka odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie oraz poświęcenia samochodów ratowniczo-gaśniczych. To potrójny powód do świętowania.

Wydarzenie odbyło się na placu tuż przy budowie nowej strażnicy OSP Kosakowo (ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie). Rozpoczęcie uroczystości stanowił meldunek złożony Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi przez Naczelnika OSP w Kosakowie Janusza Stasiaka. Po złożeniu meldunku nastąpiło odegranie Hymnu Państwowego, któremu towarzyszyło podniesienie flagi państwowej. W ten uroczysty sposób świętowano dziś odsunięty w czasie z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki,  Pomorski Komendant  Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.  Piotr Socha, Komendant Powiatowej PSP w Pucku st. bryg. Bartłomiej Mollin, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Teresa Jakubowska, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej  Śliwiński,  proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Kosakowie ks. kanonik  Jan Grzelak i przedstawiciele kosakowskiej OSP.

 

 

Bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich najważniejsze, dlatego od samego początku wspieramy działania naszej Ochotniczej Straży Pożarnej – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Staramy się przekazywać im takie środki, które pozwalają działać jak najsprawniej, jak najlepiej i myślę, że wszyscy mieszkańcy gminy Kosakowo codziennie doceniają trud pracy wszystkich strażaków i za każdym razem są wdzięczni za ich pomoc. Oby ta pomoc była jak najmniej potrzebna, ale jeżeli już się zdarzy, wierzę że strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie zawsze będą na posterunku.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie wzbogaciła się dziś o następujące samochody:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego. Na jego zakup złożyły się środki następujących instytucji: Urząd Gminy Kosakowo – 290 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 260 000 zł, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – 200 000 zł, Środki własne jednostki – 99 192 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 849 192 zł.

Drugi pojazd udało się uzyskać w ramach konkursu „Bitwa o wozy” za najwyższą frekwencję w województwie pomorskim podczas drugiej tury wyborów prezydenckich i jest to średni samochód ratowniczo gaśniczy Volvo, który został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie – 400 000 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie – 400 000 zł oraz środków własnych jednostki – 9 955 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu to: 809 955 zł

Ponadto przekazana została również 30-metrowa drabina SD-30 to na podwoziu samochodu mercedes, którą jednostka otrzymała nieodpłatnie od prywatnego darczyńcy.

 

 

– Pożarnicy z OSP w Kosakowie mają bardzo odpowiedzialne zadanie. Nie dość, że zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom swojej gminy, to często też biorą udział w akcjach na terenie Gdyni. Nowy sprzęt pomoże im jeszcze lepiej pełnić swoją służbę – mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

 

Przypomnijmy, że umowa na budowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie wraz z instalacjami: wod-kan, gazową, c.o., elektroenergetyczną, wentylacji mechanicznej i kanalizacji deszczowej została zawarta w dniu 12.11.2020 r. Zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy i uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie z PINB w Pucku planuje się w terminie 14 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja ta finansowana jest z budżetu gminy i środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania inwestycji to 2.062.010,00 zł.

Transmisja z dzisiejszego wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube gminy Kosakowo: