Tradycyjnie 15 sierpnia obchodziliśmy w gminie Kosakowo Święto Wojska Polskiego, ustanowione z okazji zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która odwróciła losy wojny polsko-bolszewickiej. Uroczystość patriotyczna odbyła się w Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie obronnej w 1939 r. Po krótkich przemowach i wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. kanonika Jana Grzelaka, proboszcza parafii w Kosakowie, przy asyście warty honorowej wiązanki złożyli: Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Zastępca Wójta Marcin Kopitzki, ks. kanonik Jan Grzelak, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, w imieniu Senatora Sławomia Rybickiego – przedstawiciel Biura Senatorskiego Grzegorz Kuleta, reprezentanci 43. Bazy Lotnictwa Morskiego komandor Małgorzata Pol i starszy chorąży sztabowy Piotr Skalski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Puckiego Anna Wojtunik, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Józef Melzer, przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. prezes oddziału kaszubskiego Kosakowo Władysław Paciuch. W obchodach uczestniczył również poczet sztandarowy Rady Gminy Kosakowo. Na zakończenie uroczystości Wójt podziękował wszystkim za obecność, złożył życzenia i gratulacje żołnierzom.

fot. Marcin Krauze