Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo klientów, jak i pracowników Urząd Gminy Kosakowo zawiesza  do 11 grudnia br.  bezpośrednią obsługę interesantów.
Wnioski i podania są przyjmowane w formie elektronicznej poprzez: e-PUAP, e-mail (skan dokumentu) lub pocztą tradycyjną.

Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w późniejszym terminie.

Dokumenty kierowane do Urzędu Gminy Kosakowo, które nie wymagają potwierdzenia odbioru można pozostawiać, w godzinach pracy urzędu, w skrzynce znajdującej się obok wejścia głównego.