Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, mając na uwadze komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów z dnia 9 marca 2020 roku, a także decyzję rządu odnośnie zamknięcia wszystkich placówek oświatowych w kraju – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Kosakowo informuję, iż:

od dnia 16 marca do odwołania Urząd Gminy w Kosakowie będzie zamknięty dla Petentów.

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w urzędzie poprzez kontakt telefoniczny (58) 660-43-43 lub mailowy, boi@kosakowo.pl

Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej urzędu:  https://gminakosakowo.pl/kontakt/.

Urząd Stanu Cywilnego będzie wydawał jedynie akty zgonu.

Wszystkim Mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, osoby samotne potrzebujące pomocy proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Apeluję do rodziców o odpowiedzialne  wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkołach.

Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy – www.gminakosakowo.pl

Proszę o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!

Z wyrazami szacunku

Marcin Majek

Wójt Gminy Kosakowo