Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników urzędu – w dniu 23.06.2021 r. w godz. 9:00 – 14:00 Urząd Stanu Cywilnego będzie realizował tylko zgłoszenia dotyczące rejestracji zgonu.

Ponadto przypominamy, że Urząd Stanu Cywilnego realizuje także zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych, a w szczególności:

  • przyjmowanie wniosków, wydawanie i wymiana dowodów osobistych;
  • przyjmowanie zgłoszeń o utracie i zniszczeniu dowodu osobistego;
  • unieważnianie dowodów osobistych;
  • wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
  • wydawanie zaświadczeń zawierających dane przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych;
  • udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
  • archiwizacja dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.