Informujemy, że do roku szkolnego 2022/2023 zadania  w zakresie udzielania i organizacji świadczeń opieki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych w gminie Kosakowo świadczyły dwie firmy stomatologiczne:

  1. Profilaktyka Stomatologiczna Pomorze sp. z.o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 10. zakresem działania obejmowała uczniów Szkoły Podstawowej w Mostach i Dębogórzu.
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE„ z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14. zakresem działania obejmowała uczniów Szkoły  Podstawowej w Pogórzu i Kosakowie

Ponieważ „NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” zrezygnował ze świadczenia w/w zadań, gmina podpisała porozumienie w zakresie udzielania i organizacji świadczeń opieki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych z firmą „Profilaktyka Stomatologiczna Pomorze” – rozszerzając zakres działania o opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej w Pogórzu i Kosakowie.

Gabinet stomatologiczny znajduje się w  Szkole Podstawowej w Mostach. Jest wyposażony w dwa nowoczesne fotele stomatologiczne, aparat rentgenowski oraz pozostały sprzęt niezbędny do pracy.

Uczniowie szkół za zgodą rodziców mogą korzystać z usług stomatologa w godzinach:

  • Poniedziałek –  8.00-13.00
  • Wtorek – 8.00-13.00
  • Środa – 15.00-20.00
  • Czwartek – nieczynne
  • Piątek 15.00-20.00

lub telefonicznie 58 58 – 58 –  378