Informuje, iż w związku z zaplanowanymi przez ENERGA OPERATOR całodziennymi wyłączeniami prądu, w dniu 24 listopada 2022r. (czwartek) mogą nastąpić przerwy i zakłócenia w dostawie wody w Dębogórzu, Kosakowie i Pierwoszynie. Wyłączenie prądu przewidziane jest na czas od godziny 9 do 14.

W tym czasie mogą również nastąpić zakłócenia w pracy Biura Obsługi Klienta

Ponadto dodajemy, iż opublikowana informacja dotyczy spodziewanych przez PEKO ewentualnych zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę związanych z wyłączeniem prądu w dniu 24.11.2022r. Wskutek zaników prądu mogą nastąpić przejściowe problemy z automatyką urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zasięg ewentualnych utrudnień w zakresie dostawy wody nie pokrywa się w pełni z adresami podanymi przez Energa Operator, gdyż brakiem zasilania mogą zostać objęte hydrofornie. Hydrofornia w Kosakowie zasila nie tylko wymienione w komunikacie Energi ulice w Kosakowie, lecz również pozostałą część miejscowości oraz Pierwoszyno, dlatego pisząc o możliwych problemach wymieniamy również tę miejscowość.

Źródło: https://pukpeko.pl/uwaga-brak-pradu-mozliwe-zaklocenia-w-dostawie-wody/