W związku z tworzeniem nowego obwodu Szkoły Podstawowej w Kosakowie, rodziców uczniów z Kosakowa oraz części Pierwoszyna i Pogórza (których adresy zamieszkania znajdą się w projektowanym obwodzie nowej szkoły w Kosakowie) prosimy o deklarację: czy zapiszecie Wasze dziecko uczęszczające obecnie do klasy I lub II Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu, Szkoły Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu lub Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach – do nowej Szkoły Podstawowej w Kosakowie.  

Deklarację, którą znajdą Państwo w załączniku prosimy przekazywać do sekretariatu obecnej szkoły obwodowej, w nieprzekraczalnym terminie 17 stycznia 2020 r.

deklaracja – SP Dębogórze

deklaracja – SP Pogórze 

deklaracja – SP Mosty