Informujemy, że w Powiecie Puckim wykryto zakażenia ptasią grypą wśród martwych ptaków. Ptasia grypa to choroba wirusowa stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków zarówno dzikich jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi.

Teren powiatu zostanie odpowiednio oznakowany. Zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony”.

Apelujemy do osób spacerujących wzdłuż zbiorników wodnych, by nie dotykały martwych zwierząt. Wirus nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jednak należy zachować ostrożność.

Apelujemy o niedokarmianie i niezbliżanie się do dzikiego ptactwa.

Jeśli zauważymy martwe bądź chore ptaki należy zawiadomić odpowiednie służby miast i gmin. Zgłoszenia przyjmuje także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem: 607-970-788.

Źródło: www.powiat.pucki.pl