1 września o godzinie 12 w kwaterze Żołnierzy Września 1939 gmina Kosakowo oddała hołd ofiarom II wojny światowej, którym należy się szacunek i pamięć.

1 września kojarzy nam się pozytywnie z rozpoczęciem roku szkolnego przez dzieci. Nie możemy jednak zapomnieć o wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu dwóch lat.  1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, rozpętując wojnę, która kosztowała życie ponad 50 milionów istnień ludzkich, w tym 120 polskich żołnierzy poległych w rejonie Kosakowa w obronie polskiego wybrzeża, których mogiły wypełniają to miejsce – mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Pamiętamy o żołnierzach z września, pamiętamy, o tych którzy zginęli na przestrzeni II wojny światowej broniąc naszej umiłowanej ojczyzny, walcząc na różnych frontach świata. Chcemy w tej modlitwie prosić dobrego Boga, aby przyjął ich do grona swoich wybranych w niebie, jednocześnie prosić o pokój, o miłość o zgodę między nami – mówił ks. kanonik Jan Grzelak.

Wiązanki kwiatów złożyli: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim i ks. kanonikiem Janem Grzelakiem, 43. Baza Lotnictwa Morskiego, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński wraz z radnym Michałem Przysieckim, w imieniu sołtysów sołtys Dębogórza Józef Melzer i sołtys Rewy Jacek Hennig, w imieniu Zarządu Powiatu Puckiego wiceprzewodnicząca Anna Wojtunik, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo Władysław Paciuch, Janusz Golonka i Antoni Wica, w imieniu gminnych instytucji kultury dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej wraz z dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury Tomaszem Świerczem, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Borek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosakowie Monika Pawlicka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu Halina Foltynowicz, przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego w Pogórzu, przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach,  w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej wiceprezes Antoni Horabik i członek zarządu Patryk Rzepiński, w imieniu Komisariatu Policji podkom. Marcin Wittbrodt oraz st. asp. Rafał Konkol.

Sztandary w Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku wystawiły Rada Gminy Kosakowo oraz szkoły gminne. Wartę honorową pełnili żołnierze 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.