Dziś, 1 września br. o godzinie 15:00 do Kwatery Żołnierzy Września 1939 roku przybyli samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Kosakowo by wziąć udział w uroczystości złożenia wieńców jako wyraz pamięci wydarzeniom sprzed 83 lat, kiedy to 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, rozpętując wojnę, która kosztowała życie ponad 50 milionów istnień ludzkich.

Krwawe walki o Gdynię i Kępę Oksywską zakończyły się w dniu 19.09.1939 r. W działaniach prowadzonych od 12 września 1939 r. na terenie dzisiejszej gminy Kosakowo poległo kilkuset żołnierzy Wojska Polskiego walczących w szeregach 1. i 2. Morskiego Pułku Strzelców, Batalionu Marynarzy, Batalionów Obrony Narodowej oraz ochotników. Ze względu na zaciekłość prowadzonych walk poległych Polaków w większości nie zdążono pogrzebać. Tylko nieliczni trafili do prowizorycznych grobów pochowani przez swoich towarzyszy walki, pozostali leżeli w miejscu, gdzie dosięgła ich kula nieprzyjaciela lub odłamek granatu. Dopiero po zakończeniu walk byli oni chowani przez miejscową ludność cywilną i ludzi dobrej woli w należytym miejscu.

Wiązanki kwiatów złożyli: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim i ks. kanonikiem Janem Grzelakiem, delegacja 43. Baza Lotnictwa Morskiego, w imieniu radnych Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, w imieniu sołtysów sołtys Dębogórza Józef Melzer i sołtys Rewy Jacek Hennig, w imieniu koła Platformy Obywatelskiej gminy Kosakowo przewodnicząca koła i wiceprzewodnicząca rady powiatu puckiego Anna Wojtunik, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo Władysław Paciuch, Janusz Golonka i Antoni Wica, w imieniu gminnych instytucji kultury dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej wraz z dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury Tomaszem Świerczem, w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o.Dębogórze-Kosakowo prezez Danuta Tocke oraz Krystyna Krystaszek, w imieniu Regionalnego Chóru „Morzanie” Zofia Jaśniewska i Ewa Leszczyńska, w imieniu  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu nauczyciel Tomasz Wszałek, w imieniu Szkoły Podstawowej w Kosakowie dyrektor Monika Pawlicka, w imieniu Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach nauczyciel Dagmara Miotk, w imieniu Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego w Pogórzu wicedyrektor Renata Korybut-Orłowska oraz nauczyciel Karol Wieczorek, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dyrektor Małgorzata Borek, w imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO dyrektor Tomasz Drozdowski, w imieniu spółki Kosakowo Sport dyrektor Dariusz Schwarz, w imieniu Komisariatu Policji komendant Magdalena Ginda, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej prezes Wojciech Pera i wiceprezes Antoni Horabik oraz delegacje z lokalnych drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Kosakowa.

Sztandary w Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku wystawiły Rada Gminy Kosakowo oraz gminne placówki oświatowe wraz z delegacjami ZHR. Wartę honorową pełnili żołnierze 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Fot. Marcin Krauze