W gminie Kosakowo rozpoczęła stacjonowanie karetka pogotowia

W dniu 1 lipca 2024 r. swoje działanie rozpoczęła pierwsza w historii karetka pogotowia zlokalizowana w gminie Kosakowo. Jej miejsce stacjonowania to Szkoła Podstawowa w Kosakowie. Karetka pogotowania pozostaje w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez 12 godzin na dobę, tj. w godzinach od 07:00 do 19:00.
Zlokalizowanie karetki pogotowania na terenie gminy Kosakowo to wypełnienie oczekiwań społecznych związanych z zapewnieniem wsparcia medycznego w sytuacjach nagłych dla mieszkańców gminy, jak i turystów. Jest to niezwykle ważne, aby dynamicznie rozwijająca się gmina była obsługiwana przez zespół ratownictwa medycznego przebywającego bezpośrednio na terenie gminy, w ten sposób zapewniając szybsze dotarcie do potrzebujących.
Docelowo karetka pogotowia będzie stacjonować w Dębogórzu w Domu Kaszubskim przy
ul. Pomorskiej 18. Aktualnie remontowane jest pomieszczenie w celu przystosowania go na potrzeby bazy socjalnej dla członków zespołu ratownictwa medycznego. Planowane jest, aby siedziba w Dębogórzu została uruchomiona w sierpniu br. Ponadto władze gminy będą dążyć, aby dyżur karetki odbywał się w trybie 24-godzinnym.
W imieniu gminy Kosakowo jeszcze raz dziękujemy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ MSPR, która wydzieliła zespół ratownictwa medycznego, także jej Dyrektorowi Jackowi Adamonisowi za świetną współpracę. Dziękujemy również Staroście Powiatowemu w Pucku Jarosławowi Białk, który był zaangażowany w inicjatywę uruchomienia karetki pogotowia w gminie Kosakowo. Ponadto dziękujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosakowie Monice Pawlickiej i Dyrektorowi Spółki Kosakowo Sport za udostępnienie przestrzeni w SP Kosakowo na potrzeby przejściowego stacjonowania karetki pogotowia.