Ukazała się już elektroniczna wersja numeru 12/2020 Biuletynu Gminnego Kosakowo, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.gminakosakowo.pl/biuletyn/

Na stronie trzeciej przypominamy o trwających konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Gminy Kosakowo na lata 2021-2030, z perspektywą do roku 2040.

Rzecz jasna, na 24 stronach informacji jest znacznie więcej, wśród nich polecamy lekturę podsumowania realizacji zadań Funduszu sołeckiego w 2020 roku (str. 5-7).

Drukowany Biuletyn w najbliższym tygodniu będzie kolportowany do każdego domu i mieszkania. Zapraszamy do lektury.