Gmina Kosakowo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. uzgodniły wieloletni harmonogram inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych. To ważny dokument w perspektywie dynamicznego rozwoju wielu terenów inwestycyjnych, w tym mieszkaniowych, na terenie naszej gminy. Zaplanowane inwestycje podyktowane są troską o potrzebę nieprzerwanego dostarczania wody do wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

Przeprowadzone na przełomie ostatnich dwóch lat inwestycje w sieci wodociągowe i hydrofornie przyniosły bardzo pozytywne skutkiinformuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Najlepszym tego dowodem jest wyraźna poprawa w zakresie dostarczania wody do gospodarstw domowych. Zdołaliśmy wyeliminować uciążliwe przerwy w dostawie wody, które jeszcze dwa lata temu, okresowo dotykały mieszkańców naszej gminy, np. w sezonie letniej suszy.

W perspektywie dynamicznego rozwoju gminy Kosakowo, niezbędne są kolejne tego typu inwestycje. Właśnie z tej potrzeby powstał wieloletni harmonogram inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych. Dokument regulujący program działań uzgodniony przez gminę Kosakowo oraz PUK PEKO Sp. z o.o. zakłada szereg inwestycji do końca 2026 roku.

Wszystkie inwestycje w trosce o zawsze dobrą wodę, począwszy od 2018 roku, na zakończenie realizacji harmonogramu w 2026 roku zamkną się w kwocie ponad 18 milionów złotych.