12 grudnia br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w którym wzięli udział prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie. Podczas spotkania rozmawiano zarówno o finansach, bieżących sprawach samorządów, jak i o ponad 200 projektach metropolitalnych, realizowanych głównie z funduszy europejskich. W trakcie spotkania podsumowano perspektywę unijną 2014-2020. 

Niezwykle miłym akcentem spotkania były gratulacje i życzenia jakie otrzymał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek od przybyłych gości m.in. prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego z okazji 50-lecia gminy Kosakowo. W ramach wieloletniej współpracy wójt Marcin Majek wręczył również specjalnie wybite z okazji 50-lecia medale okolicznościowe prezesowi Obszaru Metropolitalnego oraz prezydentom Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Podczas Walnego Zgromadzenia został przyjęty projekt kryteriów na podstawie których będą wybierane projekty z obszarów: efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, mobilność miejska, usługi społeczne i zdrowotne, infrastruktura społeczna i zdrowotna oraz migranci, które zostaną przedstawione partnerom społecznym i realizowane w ramach Metropolii.

Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot działa w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

Od 2015 r. pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i koordynuje realizację pakietu projektów europejskich współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o wartości 1,9 mld zł (w tym 1,1 mld z funduszy UE). Ponadto OMGGS pośrednio koordynuje pakiet projektów współfinansowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o wartości 1,4 mld zł (w tym 708,3 mln dofinansowanie UE). Zarządza funduszami europejskimi o łącznej wartości 1,8 mld zł, co przekłada się na pakiet 201 projektów o całkowitej wartości 3,4 mld zł.

Źródło: https://www.metropoliagdansk.pl/