WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY

Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki organizuje w dniach 20-24.05.2024 roku bezpłatne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się w budynku bosmanatu  w Rewie.

Pod nadzorem doświadczonych instruktorów możliwe będzie ćwiczenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) z wykorzystaniem masek typu „pocket mask” i AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) na manekinach podłączonych do aplikacji dającej, w czasie rzeczywistym, informację zwrotną o jakości wykonywanych zabiegów. Wprowadzone zostaną także elementy rozpoznawania i pomocy w stanach zagrażających życiu. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości i doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego reagowania w sytuacji alarmowej. Zajęcia praktyczne pozwolą uczestnikom zdobyć nowe umiejętności i nabrać pewności siebie podczas działania w rzeczywistej sytuacji.
Do tej pory w zajęciach udział wzięli:

– uczniowie szkoły w Mostach ( 3 klasy)

– uczniowie szkoły w Pogórzu ( 1 klasa)

– pracownicy Kosakowo Sport

– funkcjonariusz Policji i Straży Gminnej

Dnia 22 maja 2024r, Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc przekazała funkcjonariuszom Policji i Straży Gminnej certyfikaty ukończenia warsztatów z pierwszej pomocy.

Dzisiaj, tj 23 maja 2024r udział w zajęciach biorą pracownicy Urzędu Gminy i seniorzy z Rewskiego Klubu Seniora.

Jutro zajęcia są zaplanowane dla szkoły z Kosakowa i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Dlaczego Nie.

 

Warsztaty odbywają się przy wsparciu:

Gminay Kosakowo, Gas Storage Poland, Jit Team, Ticada, Formoza Dive.