1 października rozpocznie się nabór zgłoszeń do konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. To doskonała okazja do wypromowania lokalnych produktów, powstających z własnych upraw, hodowli i chowu. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu. Już dziś zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, które trwać będą do 15 października br.

Celem Konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni” jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów oraz promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno- spożywczych charakterystycznych dla województwa pomorskiego, w tym wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Przygotowany produkt wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem konkurs „Weki z Pomorskiej Spiżarni”.

lub dostarczyć osobiście na adres: Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2, II piętro pok. 218 lub 216.

Termin nadsyłania zgłoszeń od 1 do 15 października 2020 r.

Szczegóły, Regulamin i Formularz zgłoszenia: https://dprow.pomorskie.eu/-/jednostka-regionalna-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-na-najlepszy-produkt-lokalny-pn-weki-z-