22 lutego br. w Elektrociepłowni Gdyńskiej odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych źródeł wytwórczych oraz podpisanie deklaracji ekologicznej. Inwestycja przy ul. Puckiej w Gdyni zabezpieczy dostawy ciepła dla mieszkańców Gdyni, Rumi i gminy Kosakowo, a wkrótce także Redy oraz istotnie poprawi jakość powietrza w regionie. To rozpoczęcie procesu odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo niskoemisyjne ze znaczącą redukcją emisji CO2 tuż przy granicy z gminą Kosakowo.

W PGE Energia Ciepła trwa transformacja w kierunku nisko- i zeroemisyjnego ciepłownictwa. Węglowe źródła zastępowane są nowymi jednostkami. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego EC z kotłami mazutowymi z lat siedemdziesiątych powstaje  kotłownia rezerwowo-szczytowa nr 2 z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi o mocy 30 MW każdy. Zastąpi ona największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin. Jego likwidacja spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa węglowego o 20 tys. ton rocznie, czyli do Gdyni co roku nie wjedzie około 330 wagonów z węglem.

Nowa inwestycja pozwoli na zredukowanie w EC Gdynia emisji CO2 docelowo o ponad 40 proc. – to tak, jakby zatrzymać cały transport drogowy w Gdyni na 20 dni. Emisja pyłów i pozostałych gazów zostanie istotnie zredukowana. Wartość tej inwestycji to 100 mln zł. Jednocześnie w EC Gdynia w kotłowni rezerwowo-szczytowej nr 1 trwa montaż nowego kotła parowego o mocy 27 MW. Wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł.

Inwestycje są częścią programu modernizacyjnego Elektrociepłowni Gdyńskiej. Do roku 2030 aż 70 proc. produkcji będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska będzie zeroemisyjna.

W środę podpisano również deklarację ekologiczną czyli zobowiązanie pracowników Oddziału Wybrzeże oraz dyrekcji PGE Energia Ciepła wobec samorządów i społeczności lokalnej, mówiącą o tym, iż inwestycja w budowę KRS 2 w EC Gdynia rozpoczyna realizację planu dekarbonizacji dla niniejszej lokalizacji.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Dariusz Drelich wojewoda pomorski, Marcin Majek wójt gminy Kosakowo, Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE S.A., Przemysław Kołodziejak prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A. i Elżbieta Kowalewska dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A.

Źródło: gdansk.uw.gov.pl