Dobiegła końca akcja „Wiosenne porządki w gminie Kosakowo” przeprowadzona na przełomie marca/ kwietnia na terenie każdego sołectwa w gminie Kosakowo.

W odpowiedzi na zaproszenie wójta gminy Kosakowo oraz poszczególnych sołtysów do wspólnego porządkowania dołączyli mieszkańcy, którym nie jest obojętny los środowiska i swoim zaangażowaniem sprawili Ziemi prezent.

Podczas akcji uporządkowane zostały miejsca użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne, centra miejscowości, a także lasy i inne miejsca wymagające uporządkowania. Niestety śmieci nie pojawiły się w tych miejscach przypadkiem – zostały świadomie wyrzucone przez być może nielicznych, za to skutecznie psujących gminny krajobraz, bałaganiarzy. Efektem zbiórki były duże ilości zebranych odpadów oraz propagowanie ekologicznych zachowań, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Podczas akcji zebrano:

  • 29 m3 odpadów zmieszanych;
  • 6 szt. opon.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom oraz sołtysom gminy Kosakowo, którzy aktywnie włączyli się do naszej akcji. Państwa postawa, to wyrażenie szacunku dla miejsca w którym się mieszka, a także przykład dla tych, którzy zanieczyszczają nasze środowisko, że można inaczej.

Dębogórze:

 

Kazimierz, Dębogórze – Wybudowani:e

Mosty:

Pierwoszyno:

Suchy Dwór:

Kosakowo:

Rewa:

Pogórze:

Mechelinki:

 

Życzymy sobie i Państwu, aby efekty naszej pracy widoczne były jak najdłużej.