Przypominamy wszystkim mieszkańcom o trwającej akcji „Wiosenne porządki w gminie Kosakowo”. Do udziału w inicjatywie zachęcają sołtysi oraz rady sołeckie, a wspólnych porządków spodziewać można się jeszcze m.in. w Dębogórzu czy Mostach.

Wybierając się na wiosenny spacer razem posprzątajmy nasze ulice, parki, place zabaw oraz inne miejsca wymagające uporządkowania. Przeprowadzona w poszczególnych sołectwach akcja z jednej strony wpłynie na polepszenie estetycznego wizerunku całej naszej gminy, który nie powinien być nam obojętny, z drugiej – zintegruje mieszkańców i pozwoli spędzić razem czas.

Harmonogram sprzątania w poszczególnych sołectwach:

  • Dębogórze – 23 kwietnia br. (Lasy Dębogórskie) od godz. 10:00, zbiórka: świetlica sołecka
  • Mosty – 23 kwietnia br. od godz. 10:00, zbiórka: plac zabaw przy ul. Kasztanowej
  • Suchy Dwór – 23 kwietnia br. od godz. 10:00, zbiórka: świetlica sołecka
  • Dębogórze Wybudowanie – 23 kwietnia br. od godz. 11:00, zbiórka: plac zabaw przy ul. Dębogórskiej
  • Pierwoszyno – 30 kwietnia br. od godz. 10:00, zbiórka: ul. Orzechowa/ul. Wiśniowa – outdoor fitness
  • Pogórze  – 7 maja br. od godz. 11:00, zbiórka: szkoła podstawowa

Urząd Gminy Kosakowo zapewnia wszystkim uczestnikom worki na odpady oraz rękawiczki. Przy okazji dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i udział w dotychczasowych działaniach. O dalszych rezultatach naszej akcji będziemy na bieżąco informować.